System monitoringu sieci preizolowanych

ratmon

System RATMON prowadzi 24h nadzór nad siecią za pomocą urządzeń RAT-1, zamontowanych na danych odcinkach rurociągu. Dane są wysyłane automatycznie na serwer poprzez sieć GSM lub LAN, dzięki czemu operator jest na bieżąco informowany o stanie sieci ciepłowniczej oraz o wystąpieniu alarmu.

Dzięki systemowi RATMON użytkownik ma dostęp do archiwalnych danych o stanie sieci. Na podstawie tych informacji, poprzez analizę trendów, może ocenić kondycję rurociągu. Poprzez dostęp do platformy RATMON można przypisywać węzłom ich wyposażenie oraz osoby nadzorujące poszczególne rejony. Operator ma dostęp do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej. W sytuacji awaryjnej może w szybki sposób podjąć decyzję o rozwiązaniu problemu.

Nadzór 24h

 • automatyczne wysyłanie wyników pomiarów
 • analiza wyników dla konkretnego obwodu
 • zgłaszanie alarmów, wysyłanie powiadomień (SMS, mail)
 • konfiguracja progów alarmowych oraz powiadomień
 • wizualizacja wyników w postaci tabel i wykresów

Zestawienie wyników

wykres wykres

panel administracyjny

panel glowny dane obwodu

zdalna konfiguracja

dane detektora

Cechy

 • obsługa systemów alarmowych, impulsowych i rezystancyjnych
 • rzeczywiste pomiary
 • obustronna zdalna komunikacja
 • dostosowanie systemu oraz oferty do potrzeb klienta
poloczenie

powiadomienia o alarmie

alarmy

tworzenie dokumentacji

dokumentacja

integralność i uniwersalność

 • możliwość komunikacji urządzenia RAT-1 z innymi systemami monitoringu
 • komunikacja urządzeń innych producentów z systemami RATMON
 • dostosowanie systemu RATMON do indywidualnych potrzeb klienta

Inwentaryzacja sieci

 • ewidencja elementów sieci
 • zestawienie kontaktów oraz dokumentacji obiegowej
 • zestawienie węzłów
 • historia wyników pomiarowych
 • wydruk raportów oraz dokumentacji obiegowej
 • zdalny dostęp z dowolnego miejsca
 • dostęp niezależnie od systemu operacyjnego
 • nadzór nad zamontowanymi urządzeniami RAT-1

dodatkowe funkcje

dodatkowe funkcje